Příbalový leták

Příbalový leták si můžete stáhnout jako PDF soubor.

Enticon perorální kapky

Simetikon

Saccharomyces Boulardii

Suspenze pro funkční gastrointestinální poruchy

ENTICON instantní suspenze, obsahuje:

 • 1 lahvičku 30 ml s kapátkem obsahující emulzi simetikonu ve vodném roztoku. Konzervační činidla: benzoát sodný; sladidla: sacharin sodný; jahodová příchuť.
 • 1 sáček obsahující: 2 g Saccharomyces Boulardii, maltodextriny.

Indikace:

Enticon je zdravotnický prostředek určený ke zmírnění příznaků u: dyspeptických poruch, gastrointestinálního meteorismu, aerofagie a kolik u kojenců, dětí a dospělých.

Díky spojení simetikonu (účinná složka) s probiotikem (adjuvantní aktivní látka) chrání instatní suspenze Enticonu střevní a slizniční bariéru (střevní mikroflóru) a umožňuje její regeneraci, a současně snižuje povrchové napětí žaludečních vzduchových bublin za účelem odstranění výše uvedených příznaků.

Hlavní roli hraje simetikon (aktivovaný methylpolysiloxan), chemicky inertní polymer methylsiloxanu. Díky svým chemicko-fyzikálním vlastnostem je simetikon schopen snížit povrchové napětí, takže se plynové bubliny vytvořené v gastrointestinálním traktu sloučí s volným plynem, který lze snadno odstranit. Tím dojde k odstranění všech nepříjemných příznaků souvisejících s nadýmáním (bolest, křeče, pocit napětí, říhání, větry), typickým pro mnohé choroby trávicího traktu-

Tato funkce je podpořena probiotikem Saccharomyces boulardii, které působí jako dočasná flóra chránící střevní systém, jehož správné fungování umožňuje obnovu mikroflóry. Po ukončení léčby se tato látka vyloučí z těla během několika dní.

Dávkování:

Dávkování a způsob podání

jednorázově: 20 kapek obsahující 40 mg simetikonu.

Dospělí: 20-40 kapek, které můžete smíchat s tekutinou, ideálně po jídle, 2-4x denně nebo podle pokynů lékaře.

Děti: 20 kapek, které můžete smíchat s tekutinou, ideálně po jídle, 1-3x denně nebo podle pokynů lékaře.

Kojenci: 20 kapek, které můžete smíchat s tekutinou, ideálně po jídle, 1-2x denně nebo podle pokynů lékaře.

Pokyny k použití:

Instantní suspenze: Aby byla zajištěna maximální stabilita a kvalita produktu, je prášek s probiotiky Saccharomyces boulardii uzavřen v chráněném prostředí uvnitř sáčku a má být zředěn v tekutině až v případě použití přípravku. Před použití přípravku lahvičku důkladně protřepejte, abyste získali homogenní suspenzi. Po použití lahvičku řádně uzavřete. Do příslušného pole po straně obalu si poznačte datum naředění.

Podmínky uchovávání:

Uchovávejte při pokojové teplotě. Přípravek uchovávejte řádně uzavřený a mimo dosah zdrojů tepla. Po naředění může být přípravek uchováván v ledničce, aby se zlepšil probiotický účinek. Výrobek by však neměl být používán více než 14 dní po naředění.

Kontraindikace:

Neužívejte v případě přecitlivělosti na některou složku přípravku.

Varování:

 • Produkt se může jevit rozdělený do dvou různých částí. Po jejich promíchání by měla vzniknout homogenní suspenze.
 • Nepoužívejte výrobek po více než 14 dnech po naředění. Po naředění a promíchání přípravku se mohou v roztoku vytvořit seskupení, která však nemají vliv na účinek ani kvalitu přípravku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Nepřekračujte doporučenou dávku.
 • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, datum expirace se vztahuje na výrobek neporušený a uchovávaný vhodným způsobem.
 • Neužívejte, pokud není obal v neporušeném stavu.
 • Všechny součásti výrobku, včetně kapátka, musejí být neporušené.
 • Obsah sáčku nepoužívejte samostatně, je určen pouze k vytvoření suspenze.
 • Pokud se po krátkodobé léčbě (7 dní) nedostaví žádné významné změny, poraďte se s lékařem.
 • V případě výskytu nežádoucích účinků, přerušte užívání přípravku a poraďte se s lékařem, který vám předepíše vhodnou léčbu.
 • Nepoužívejte v případě podezření na perforaci střeva či střevní neprůchodnost
 • Pokud během užívání přípravku shledáte, že je kapátko znečištěné, důkladně jej očistěte před tím, než jej vsunete do lahvičky, abyste zabránili případné kontaminaci.

Je velmi důležité, abyste informovali svého lékaře nebo lékárníka o všech vedlejších účincích, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití.

Interakce a inkompatibility:

Neexistují žádné známé interakce ani neslučitelnost s jinými léky.

V případě, že používáte léky na bázi Levothyroxinu, se před použitím přípravku poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení:

Těhotenství: Neexistují dostatečné údaje o používání přípravku u těhotných žen, a proto by jej těhotné ženy používat neměly, pokud to není nezbytně nutné, a bez posouzení situace lékařem.

Kojení:  Není známo, zda je Simetikon vylučován do mateřského mléka, a proto by jej kojící ženy používat neměly, pokud to není nezbytně nutné, a bez posouzení situace lékařem.

Řízení dopravních prostředků:

Nebyly hlášeny žádné účinky na řízení motorových vozidel, ani na schopnost obsluhovat stroje.

Vedlejší nežádoucí účinky a předávkování:

Simetikon obvykle nemá žádné vedlejší účinky, pokud je užíván podle pokynů uvedených na obalu nebo podle pokynů lékaře; někteří lidé mohou pociťovat méně časté nežádoucí účinky, jako jsou:

 • Nevolnost; zvracení; průjem; bolesti břicha a kyčelníku, a vzácné alergické reakce, jako:
 • Vyrážka, otok obličeje, očí a rtů, otoky krku s dýchacími potížemi (angioedém)

V případě výskytu některého z těchto účinků se neprodleně obraťte na svého lékaře.

Žádné účinky spojené s předávkováním nebyly hlášeny.

Balení:

ENTICON, zdravotnický prostředek se skládá z 30 ml lahvičky s kapátkem, která obsahuje emulzi simetikonu ve vodném roztoku a sáčku s obsahem Saccharomyces Boulardii v množství 2 g.

Výrobce:

NTC srl Via Luigi Razza, 3 20124 Milán, Itálie

Distributor pro Českou republiku:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika

Zdravotnické prostředky nesmí být vhazovány do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat zdravotnické prostředky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

Datum poslední revize návodu k použití: leden 2018